Lydén Distillery Handsprit

119,00 kr

Lydén Distillery Handsprit
500ml 75%
DRICK INTE \ DO NOT DRINK

Inom kort kommer Lydén Distillery Handsprit att vara beställningsbar i hela landet via vår webbshop, eller varför inte svänga inom destilleriet och köpa med sig en flaska Handsprit eller två?


När vi tillverkar vår gin använder vi enbart det absolut finaste som kommer ut ur pannan, mera känt som hjärtat. Vad gör man då med resten, som inte är bra nog att dricka? – I många fall destruerar man det. I vårt fall tar vi till vara på allt och återanvänder det till att tillverka handsprit.

Var rädda om varandra. ❤️

 

Artikelnr: 10088 Kategori:

Beskrivning

Lydén Distillery Handsprit 75% 500ml
Användning:
handdesinfektion Typ av formulering: vätska Verksamma ämnen: 679g/kg etanol, 100g/kg isopropanol och 6,79g/kg butanol. Dosering: 3ml, minst 2 pumptryck som gnids in noggrant i händerna i minst 30 sekunder.

Endast för utvärtes bruk. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomlig för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten I flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation kontakta läkare. Sköljd förpackning sorteras som plast.